Contributie

De contributiebedragen worden per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks per automatischa incasso geïncasseerd. Indien je lid wilt worden, dan kun je dit doorgeven aan onze penningmeester door het inschrijfformulier in te vullen en te deponeren in het postvak van de penningmeester in de bestuurskamer. Alle NTTB-competitiespelende leden(jeugd en senioren) betalen per competitie (10 wedstrijden) bondscontributie. De NTTB basiscontributie is in de contributie van onze club inbegrepen

Soort Lidmaatschap Contributie per maand
Senioren €14,-
Jeugdleden €12,50
50 plussers (woensdag- of donderdagmiddag) €7,50
Steunende leden €5,50
Eenmalig inschrijfgeld €9,00